• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Beverakkers IV van start

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

De informatie-avond over Beverakkers IV werd woensdag 27 april druk bezocht.

Het ziet er naar uit dat het plan eind deze week onherroepelijk wordt, zodat in juni een start gemaakt kan worden met de verkoop. In het plan is ruimte voor huurwoningen, koopgarantwoningen voor starters, koopwoningen en bouwkavels met of zonder bouwplan. De fasering van het plan is afhankelijk van wat er verkocht gaat worden, dit geldt ook voor de keuze om het plan in één keer bouwrijp te maken of gedeeltelijk.

Na de presentatie door van der Weegen en Woonstichting Leijstromen was er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Een van de vragen ging over het onderzoeken van de behoefte aan een CPO. Een zogeheten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt bijvoorbeeld starters een uitstekende kans om een woning betaalbaar en toch afgestemd op de persoonlijke wensen te kopen. In de omliggende dorpen zijn succesvolle resultaten geboekt met soortgelijke collectieven. Belangen Orgaan Biest-Houtakker zal dit verzoek binnen het bestuur bespreken.

Een andere vraag had betrekking op de zorg om de ontsluitingsroute, zowel tijdens de bouw als na realisatie van het plan. De projectontwikkelaar zegde toe kritisch te zullen kijken naar de mogelijkheden om de veiligheid in de bewoonde straten te waarborgen. Het Belangen Orgaan Biest-Houtakker zal bij de Gemeente Hilvarenbeek benadrukken dat veiligheid tijdens de bouwfase een serieus zorgpunt is.

De fasering op dit moment:

juni 2011 start verkoop

september 2011 bouwrijp maken

december 2011 start bouw

Voor meer informatie en inschrijven voor de kavels kan men terecht bij van der Weegen Bouwgroep of Woningstichting Leijstromen.

 

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning of een koopgarantwoning is het noodzakelijk om snel in te schrijven bij de woonstichting !

We hebben 108 gasten en geen leden online