• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Vooraankondiging : Maatschappelijk Project(MP) 2011 Rabobank Hart van Brabant

Geschreven door Antoon van de Sande.

logo_rabobank Zoals waarschijnlijk bekend vloeit ieder jaar een deel van de winst van de Rabobank terug naar initiatieven en projecten in het werkgebied. Dat gebeurt o.a. via het zogenaamde Maatschappelijk Project. In het Biestse verkregen Kookpunt, de Kerststalgroep en - wat langer geleden - Jong Nederland langs die weg een mooie bijdrage voor een project.

 

Ook in 2011 zal de fusiebank Hart van Brabant weer verkiezingen voor het Maatschappelijk Project organiseren. Daarvoor zijn natuurlijk aanmeldingen nodig. Binnenkort zal de Rabobank hierover nadere informatie verstrekken. Aanvragen kunnen dan worden ingediend tot vermoedelijk eind augustus. In september worden dan projecten geselecteerd en in oktober/november vindt vervolgens de verkiezing van de prijswinnaars plaats. Dit gebeurt per kieskring. Biest-Houtakker maakt samen met alle Beekse kernen deel uit van de Kieskring Hilvarenbeek.

Oh ja, er zijn deze keer 6 prijzen per kieskring in plaats van 3 en de bedragen voor de prijswinnaars zijn aanmerkelijk verhoogd (€ 7.500, € 6.000, € 5.000, € 4.000, € 3.000 en € 2.500 en dat was € 3.000 en 2x € 1.500). Misschien een goed idee om alvast eens na te denken over aanmelding van een project.

We hebben 181 gasten en geen leden online