• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13

Veel Biestse vrijwilligers bij Friese paarden fokdagen

Geschreven door Toine van Balkom.

friesefokpaarden2

friesefokpaarden1

Foto: Keuring merrie met veulen.

In Hilvarenbeek vinden op zondag 31 juli en maandag 1 augustus de Friese paarden fokdagen plaats. Op de terreinen aan het Laag Spul in Hilvarenbeek bieden ze een tweedaags programma vol met shows, keuringen, kampioen- schappen en jureringen op het gebied van het Friese paard. Een populair evenement dat door veel bezoekers uit het hele land en het buitenland wordt bezocht. De bar- en cateringdiensten van dit tweedaagse evenement worden verzorgd door een vijftiental vrijwilligers uit Biest-Houtakker. Vorig jaar is dit op initiatief van Jeugdvakantiewerk bestuurslid Joost van Breda opge- pakt, en met succes. De inkomsten komen namelijk geheel ten goede aan de jeugd-vakantieweek in Biest-Houtakker. Met deze inzet kan men de steeds duurder wordende activiteiten uitvoeren voor alle Biestse kinderen tot en met twaalf jaar.

Achter de bar Annie, Ans, Joost en Johan.

In de laatste vakantieweek van de basisschool is het weer jeugdvakantieweek. De kleintjes blijven in de Biest en groep drie tot en met groep acht gaan op kamp in de Roerdomp in Westelbeers. Mede dankzij de inzet van de Biestse vrijwilligers tijdens de Friese paarden fokdagen kan men de kinderen een leuke en gevarieerde jeugdvakantieweek aanbieden.

We hebben 222 gasten en geen leden online