• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Schetsplan voor het nieuwe Dorpscentrum nu op de website

Geschreven door Ed van Hees.

Dorpscentrum_kleinDe presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan voor het nieuwe dorps-centrum op 1 november j.l. in de voetbal-kantine trok veel bezoekers. Er werd veel toegelicht, vragen gesteld en gediscus-sieerd. Na afloop is door veel Biestenaren gevraagd om de schetstekeningen van het nieuwe gebouw op de website te zetten. Dat is nu gebeurd.

U vindt het (nog niet definiteve) ontwerp met een korte toelichting onder BOB > Gedeelde documenten > BOB openbaar.

We hebben 71 gasten en geen leden online