• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Trots op onze jongeren

Geschreven door website redactie.

Na bijna een week van leven tussen hoop en wanhoop is er nu volledige ruimte voor het intense verdriet om het verlies van Bram Claassen. Bram komt van de Haghorst, en heeft samen met zijn broer en zus veel vrienden in Biest-Houtakker. Dat werd nog duidelijker in de afgelopen week, vrijwel iedereen zocht mee of leverde op een andere manier steun. Niet alleen onze jongeren, die we bewonderen om hun dappere inzet, maar ook vele andere dorpsgenoten uit de Biest leefden mee. Het was vrijwel overal onderwerp van gesprek, en er zijn vele kaarsjes gebrand. Dinsdagavond is er om 19:00 uur een herdenkingsdienst in den Horst, en op woensdagmiddag vindt de crematie plaats.

We hebben 74 gasten en geen leden online