• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Belangrijke Rondebijeenkomst over Biest-Houtakker

Geschreven door Belangen Orgaan Biest-Houtakker.

rondetafelgesprek

 

Op donderdag 26 januari vindt een ingelaste "Rondebijeenkomst" van de gemeenteraad plaats, in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis. Er worden twee onderwerpen besproken; woon- en zorgvoorzieningen voor senioren en het iDOP Biest-Houtakker. Er wordt een toelichting gegegeven door oa het Belangen Orgaan Biest-Houtakker voor de afweging om naast de subsidie van de Provincie Noord Brabant middelen beschikbaar te stellen voor ons centrumplan. Het plan waar we met veel inwoners al zoveel energie in hebben gestoken. Een belangrijke bijeenkomst dus, omdat deze informatie uiteindelijk zo snel mogelijk moet resulteren in een raadsbesluit. De avond start om 19:00 uur met het onderdeel woon- en zorgvoorziening, waarna om 20:00 uur het iDOP besproken gaat worden (het is mogelijk om pas bij dit agendapunt aan te schuiven). Wij hopen op een grote opkomst vanuit Biest-Houtakker !

We hebben 190 gasten en geen leden online