• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Centrumplan Biest-Houtakker ter inzage

Geschreven door Belangen Orgaan Biest-Houtakker.

idop1

Na het Voorontwerp Bestemmingsplan dat in het najaar van 2011 ter inzage lag, is nu het Ontwerp Bestemmingsplan gereed. In deze nieuwe versie zijn zaken aangevuld, verbeterd en specifieker gemaakt. Dit onder andere naar aanleiding van reacties op het Voorontwerp.

Het plan ligt van 9 maart 2012 tot 16 april 2012 ter inzage in het gemeentehuis, volgens de formele regels van de Wet Ruimtelijke Ordening. Alles is ook digitaal te raadplegen op de website van de gemeente: bestemmingsplanbiesthoutakker

Iedereen kan een reactie geven, oftewel een "zienswijze" indienen. Het Ontwerp Bestemmingsplan, met  de zienswijzen en een reactie daarop wordt uiteindelijk aan de gemeenteraad aangeboden, met het voorstel het plan vast te stellen. Dit voorstel wordt op 21 juni 2012 behandeld.

De gemeente heeft bovendien een inloopavond gepland op dinsdag 27 maart in Basisschool Antonius. Van 19:00 uur tot 20:30 uur is iedereen van harte welkom.

We hebben 126 gasten en geen leden online