• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Biestse Kerstal mag niet verdwijnen

Geschreven door Werkgroep Kerststal.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, de kerststal die elk jaar bij café Ome Toon staat zo rond de kerstdagen. Toch is dat verre van waar, want voor komende kerst is het nog niet zeker dat de kerststal zal terugkeren. Er is dringend onderhoud en reparatie nodig. Vrijwilligers zijn er wel, alleen het geld ontbreekt om aan de slag te gaan. En ook al lijkt kerst 2018 nog ver weg, er moet nu actie worden ondernomen om te voorkomen dat er komende kerst geen kerststal meer zal zijn in de Biest. Uw hulp is meer dan welkom. 

Biestenaren hoef je het niet te vertellen. Biest-Houtakker heeft een van de mooiste authentieke kerststallen uit de regio. Jaarlijks wordt de kerststal opgebouwd bij café Ome Toon door de werkgroep Kerststal. Een wisselend clubje Biestenaren, waar Tini Vromans en Toon van de Wouw twee drijvende krachten van zijn. Toch is het maar de vraag of we tijdens kerst 2018 nog kunnen genieten van de kerststal.

Schade
Tijdens de afbouw van de kerststal is fikse schade ontstaan: de balkenconstructie die zorgt voor de structuur en stevigheid van de stal is gebroken. En die is niet eenvoudig meer te repareren.  "Het op wielen krijgen voor het vervoer van de kerststal is een lastig klusje en de stal heeft het zwaar te verduren" aldus Toon van de Wouw. "Dit jaar heeft dat er helaas toe geleid dat de balkenconstructie gebroken is.". Naast de schade aan balken is ook het rieten dak van de stal aan vervanging toe. 

Vrijwilligers staan klaar, nu alleen nog geld!
Op 16 februari kwamen Tini Vromans en Toon en Corrie van de Wouw, als vertegenwoordigers van de werkgroep kerststal samen met Theo de Graaf en Rina van den Heuvel van Stichting Wel Gement. Samen hebben ze de situatie geïnventariseerd, Er is een plan opgesteld om de kerststal te repareren. Er is veel enthousiasme bij de werkgroep om te gaan herstellen, het grote probleem is echter de bekostiging van de reparatie. Het repareren, maar meteen ook het versterken van de kerststal zodat vervoer makkelijker en minder schadegevoelig kan, is helaas niet goedkoop. "We zijn nog bezig met het ramen van de exacte kosten, maar dat zal al gauw enkele duizenden euro's gaan kosten" zegt Tini. De inkomsten uit de giften in het offerblok zijn in dat opzicht slechts een spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat.

wgkerststal2

Help mee ... en geef!
Natuurlijk wordt er gesproken met mogelijke subsidiegevers. Toch zal een belangrijk deel van de kosten opgebracht moeten worden door de eigen gemeenschap. Het eerste begin is al gemaakt door de Biestse driekoningen Sarah, Britt  en Lotte. Zij hebben dit jaar hun driekoningenopbrengst geschonken aan de werkgroep Kerststal, waarvoor grote dank! Dat voorbeeld verdient navolging van andere gulle gevers. Kortom, wilt u ook een bijdrage doen, in cash of in kind, als particulier of als bedrijf? Of kent u een subsidiemogelijkheid of een andere mogelijke bron van financiering, neem dan contact op met een van de bestuursleden van stichting Wel Gement (Theo de Graaf, Mart van Vught, Rina van den Heuvel of Lennart de Graaf). 

kaart3king2

We hebben 59 gasten en geen leden online