• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Discussiebijeenkomst over bouwen op de "Oude Biest"

Geschreven door het B.O.B..

B&W van Hilvarenbeek hebben een bestemmingsplan ter inzage gelegd dat o.a. betrekking heeft op een perceel aan de Akkerstraat bij de hoek van de Biestsestraat. Zij willen daar woningbouw mogelijk te maken. Het gaat hier om een landschappelijk en historisch zeer waardevol gebiedje. Vanuit verschillende kanten zijn bezwaren geuit tegen de aantasting van dit nu nog open gebied.
Het B.O.B. houdt een openbare discussieavond waarop de inwoners van Biest-Houtakker hun mening over dit plan kunnen laten horen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 november a.s. bij Ome Toon.
Aanvang 20.00 uur

De bijeenkomst zal beginnen met koffie en thee, gevolgd door een korte inleiding over de geschiedenis en de vorm van dit gebiedje en het plan van B&W. Daarna kan tot circa 21.00 uur worden gediscussieerd onder leiding van de voorzitter van het B.O.B.
Uiteraard kan er nog op eigen gelegenheid worden nagepraat.

Hieronder kunt u een toelichting lezen.

In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van het dorp De Biest. Dat heeft duidelijk gemaakt dat de driehoek op de hoek Biestsestraat / Akkerstraat een circa 1.000 jaar oude “biest” is, waaromheen het dorp ontstaan is en waarvan het dorp zijn naam heeft gekregen. Deze driehoek, die door de gemeente 50 jaar geleden nog de “Oude Biest” genoemd werd, was een waterpoel omringd door begroeiing, zoals veel mensen in ons dorp nog weten. Deze poel is eeuwenlang in gebruik geweest als visvijver en er heeft tot in de jaren vijftig nog vis in gezeten. Tot 1966 bestond de open kant van de driehoek uit een dijkje met een openbaar voetpad erop. De gemeente heeft de dijk in 1966 verkocht en daarna is die grotendeels afgegraven.

Veel gehuchten in Zuid-Nederland zijn rond zo’n biest ontstaan. Onze “Oude Biest” is als enige onbebouwd overgebleven, en het dorp De Biest is het enige dorp dat zijn naam behouden heeft. Al in 2009 is vastgesteld dat hier een uniek landschapsmonument ligt. In dat jaar is een structuurplan voor de gehele gemeente opgesteld in samenspraak met o.a. het B.O.B. waarin bepaald is dat dit gebiedje niet bebouwd mag worden en er een vrij doorzicht op het achterliggende open landschap moet blijven.
Wel Gement Biest-Houtakker en de Heemkundige Kring Hilvarenbeek willen de hele oude biest hersteld zien, zowel de vijver en de dijk als de begroeiing rond de vijver, om daarmee een circa 1.000 jaar oud en inmiddels uniek landschapsmonument in ere te herstellen. Zij wijzen dit plan van B&W daarom volledig af.
Aan de inwoners van Biest-Houtakker (verenigd in het Belangenorgaan) wordt gevraagd zich hierover uit te spreken.

We hebben 137 gasten en geen leden online