• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Uit het BOB

Tijdens de laatste jaarvergadering is ter sprake gekomen dat het BOB-bestuur uit 5 mensen moet bestaan. Daarom zoeken we nieuwe mensen die ons bestuur willen versterken. Natuurlijk zijn we zelf ook op zoek en spreken we mensen aan om te vragen of zij samen met ons de belangen van Biest-Houtakker mede willen behartigen. Denk er eens over na en mocht je gevraagd worden, dan zouden we het fijn vinden als je gehoor wilt geven aan onze oproep.
Daarnaast zijn we ook bezig met het in orde maken van het huishoudelijk reglement.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of wilt u een probleem aankaarten dat speelt in uw wijk of straat dan kunt u dat altijd bij ons melden. We vergaderen iedere derde maandag van de maand. Als u zich aanmeldt, kunnen we tijd voor u inruimen. Tijdens de vakantie even niet. De eerstvolgende vergadering is weer in september.

We hebben 3230 gasten en geen leden online