• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Carnaval bij de Heemkundige kring

Geschreven door Heemkundige Kring Hilvarenbeek.

Dinsdag 21 maart organiseert de Heemkundige kring Hilvarenbeek en Diessen een lezing over de "Essentie van carnaval". Deze wordt gehouden door de bekende Bikse carnavalsvierder Michiel van der Sanden, in de Gouden Carolus in Beek, om 21.00 uur, aansluitend op de ledenvergadering van de kring. De toegang is vrij, ook voor niet-leden. Van harte aanbevolen aan de Pinnekleuvers.

Michiel vdr SandenAl vanaf 1980 is Michiel van der Sanden nauw betrokken bij ‘d’n Bikse Carneval’. Hij begon als lid van de Raad van XI, was presentator en deelnemer aan Liekesfist en Aawmeuten,  Adjudant, Prins Michiel 1 (1984 – 1986 en 1993), bestuurslid Stichting Beekse Carnaval “De Pezerikken”, voorzitter van de Stichting, is drager van de Gouden Pezerik, medeschrijver van het jubileumboek ‘Kzot wèèrum houwe”, samensteller van de Pezerikkenencyclopedie en tot op heden Medewerker van Stichting Beekse Carnaval “De Pezerikken”. Daarnaast acteert en presenteert hij en is hij lid van het ‘Biks Taol Genotschap’.
Meer aanbeveling is dat dit is niet nodig.

Een aantal jaren geleden werd Michiel verzocht om nieuwe leden van de Pezerikken in te leiden in de wereld van Carnaval. Daar ging een periode van studie en verdieping aan vooraf. Waar komt Carnaval vandaan, hoe is het ontstaan en hoe en waarom heeft het zich ontwikkeld tot het feest wat het nu is? Zo ontdekte Michiel dat we de bron van onze Westerse beschaving moeten zoeken in Mesopotamië. De Mesopotamiërs vierden al enkele eeuwen vóór Christus het ‘Omkeringsfeest’, een parodie op het dagelijkse leven. Gezaghebbers werden vervangen door gewone burgers, de koning maakte tijdelijk plaats voor een iemand uit het gewone volk, soms een ter dood veroordeelde misdadiger. Deze werd omgeven door een uitgebreid gevolg, voorzien van ‘passende’ kleding, op een kar rondgereden en gesold. Niet zelden eindigde het ‘feest’ met de dood van de tijdelijke ‘gezagdrager(s)’.

Oorspronkelijk zal het ‘Omkeringsfeest’ een Nieuwjaarsfeest zijn geweest, een Zonnewendingsfeest of een Lentefeest. Toen Willibrordus de heidense barbaren in onze streken wilde bekeren tot het Christendom wilde hij korte metten maken met deze barbaarse bacchanaal. Het is hem niet gelukt. Zijn opvolgers begrepen dat ze geen vat hadden op het heidens feest en besloten er in mee te gaan door het een vaste plek op de kerkelijke kalender te geven. Zij noemden het Vastenavond, de avond voorafgaand aan de Vastentijd. Tijdens de Vastenavond mocht het gewone volk zich nog één tegoed doen aan vlees en drank, daarna zou het veertig dagen moeten vasten. Halverwege tussen Vastenavond en Pasen mochten ze dan nog één keer uit hun dak gaan tijdens Halfvasten.
De huidige Carnavalsviering lijkt veel nauwer verwant aan het heidense ‘Omkeringsfeest’ dan aan de kerkelijke Vastenavondviering. Is dat ook zo? Michiel legt het uit op zijn geheel eigen wijze.

Graag tot ziens op 21 maart.

We hebben 77 gasten en geen leden online