• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

De éérste beursvloer Hilvarenbeek

Geschreven door Coöperatie Biest-Houtakker.

Beursvloer Hilvarenbeek 2017Op 22 maart 2017 wordt voor de gehele gemeente Hilvarenbeek de eerste beursvloer Hilvarenbeek gehouden. Tijdens deze beursvloer worden bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de gehele gemeente samengebracht om hun netwerk uit te breiden en om te kijken waar ze elkaar kunnen helpen. Dit alles zonder dat er geld aan te pas komt.
Waarom is dit interessant voor bedrijven in Biest-Houtakker?
* vergroten van het netwerk
* meer naamsbekendheid en reclame

Waarom is dit interessant voor verenigingen, stichtingen, school, zorginstellingen (maatschappelijke organisatie) in Biest-Houtakker?
* vergroten van het netwerk
* in contact komen met soortgelijke maatschappelijke organisaties uit andere dorpen
* buiten Biest-Houtakker contacten opdoen

Hoe werkt zo’n beursvloer ?

Het is geen beurs waar standjes staan. Je hoeft als bedrijf of vereniging dus niet te investeren in een goed gevulde stand. Het is een beursvloer waar gehandeld wordt in wensen.
Een maatschappelijke organisatie kan bij inschrijving drie wensen indienen. Bedrijven die aanmelden krijgen 2 weken voordat de beurs begint een overzicht van alle wensen die er zijn in de gemeente Hilvarenbeek. Op de beursvloer gaan deze twee partijen naar elkaar op zoek en kijken ze hoe ze elkaar kunnen helpen. Want, voor wat hoort wat, elke vereniging moet een tegenprestatie aanbieden aan het bedrijf waar ze iets van krijgen.

Bij de Coöperatie Biest-Houtakker en Café Ome Toon zien we veel voorbeelden van vrijwilligers en bedrijven die elkaar helpen. Ook andere wensen worden vaak binnen de dorpsgrens vervult. Dus waarom dan toch deelnemen aan de beursvloer? Graag willen we de Beursvloer Hilvarenbeek ook inzetten om te kijken of we dit ook buiten de dorpsgrens kunnen doortrekken. Bedrijven en verenigingen in de andere Beekse dorpen willen en kunnen waarschijnlijk ook iets betekenen voor de Biestse verenigingen en andersom. Een paar voorbeelden:
KPJ Biest-Houtakker heeft steigermateriaal nodig voor de jaarlijkse zeskamp. Op dit moment wordt er aangeklopt bij Orto. Dit is laagdrempelig, ons kent ons. Maar welke mogelijkheden zijn er bij de andere dorpen? Wie is daar de juiste persoon? Hoe kom ik daarmee in contact?
De Jeugd van Tegenwoordig is op zoek naar een leuke activiteit voor de vrijdagavond. Hiervoor kunnen ze hulp gebruiken. Is er misschien een bedrijf in de Gemeente Hilvarenbeek die gratis een leuke workshop kan komen verzorgen voor de Jeugd van Tegenwoordig?
Of er is iets nodig wat in Biest-Houtakker niet te krijgen is. Vaak wordt dit dus ingekocht buiten de dorpsgrens. Maar misschien is dit wel te halen in een van de andere dorpen? Maar bij wie kunnen we dan terecht, hoe stel ik deze vraag? Bijvoorbeeld: Als vereniging wil je aan het eind van het jaar een presentje aanbieden aan de vrijwilligers. Je denkt hierbij aan een doos bonbons of een fles wijn. Ook dit kan een mooie vraag zijn voor de Beursvloer.
Ook kan het natuurlijk zijn dat een bedrijf iets aanbiedt. Doordat het bedrijf door de Beursvloer ook zijn netwerk uitbreidt, kan hij makkelijker zijn weg vinden naar maatschappelijke organisaties in de andere dorpen. Bijvoorbeeld: tijdens de organisatie voor de beursvloer kwam de volgende vraag binnen: Een bedrijf uit Diessen heeft kantoormeubilair over, dat nog gemakkelijk een tweede ronde mee kan. Een basisschool uit Hilvarenbeek wil deze graag hebben. Als tegenprestatie mag de ondernemer een paar keer gebruik maken van de vergaderruimte in de school.

Coöperatie Biest-Houtakker heeft ook een vraag: Graag willen we een traplift bij het podium van Ome Toon, zodat ook de mindervalide makkelijker toegang heeft tot de zaal en het podium. Wij hebben ons ingeschreven op de site van de beursvloer en gaan op 22 maart kijken of onze wens in vervulling kan gaan.

Wij zouden het leuk vinden als meer bedrijven en verenigingen uit Biest-Houtakker meedoen.
Inschrijven is gratis. Meld je bedrijf of vereniging dus ook aan op www.beursvloerhilvarenbeek.nl en doe mee. Doe dit snel, want inschrijven kan tot 22 februari a.s.

Info bij: Pierre van Oort
Voorzitter Coöperatie Biest-Houtakker
Tel: 06-53322159

We hebben 167 gasten en geen leden online