• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Coöperatie Behoud Kerkgebouw

Geschreven door Coöperatie Behoud Kerkgebouw Biest-Houtakker.

kerk biest houtakker behoudVan 4 tot 17 oktober a.s. loopt de actie 'Rabobank Hart voor uw club'. De Rabobank stelt € 250.000,- beschikbaar om allerlei projecten van verenigingen uit de regio te ondersteunen. Alle leden van de Rabobank hebben in genoemde periode, dus vóór 17 oktober a.s., de mogelijkheid om 5 stemmen uit te brengen op projecten/verenigingen die zij een warm hart toedragen. De Coöperatie Behoud Kerkgebouw Biest-Houtakker heeft ook een project ingediend. Ons doel is het wind- en waterdicht maken en houden van ons Biestse kerkgebouw én de inrichting van een Antoniuskapel in het kerkgebouw.
De eerste activiteiten in het kader van wind- en waterdicht maken, veelal uitgevoerd door en/of met behulp van vrijwilligers, zijn al uitgevoerd o.a.: 
* Schilderen van deuren
* Reparatie van het uurwerk
* Herstel van het dak van de toren (zaterdag 1 okt jl.); zie de foto.
Verdere herstelwerkzaamheden zijn nodig o.a. aan de muren van de toren, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Maar wat we vooral met behulp van de bijdrage van de Rabobank willen verwezenlijken is de inrichting van de Antoniuskapel.

Het bisdom heeft toestemming gegeven een kapel in het kerkgebouw in te richten. Dit willen we z.s.m. oppakken en uitvoeren. We hebben daar materialen voor nodig bijv. een kaarsenstandaard, bankjes of stoelen, verlichting, maar ook een afscheiding tussen de kapel en de rest van de kerk. Met de bijdrage vanuit deze actie hopen we deze kapel snel te kunnen verwezenlijken zodat u, als inwoner van Biest-Houtakker of uit de omliggende gemeenten, een bezoek kunt brengen aan deze kapel om een kaarsje op te steken, even te bidden of gewoon even rustig te zitten en zaken te overdenken. Wij hopen dat u gebruikmaakt van uw stemrecht en het maximaal aantal van 2 stemmen per lid uitbrengt op deze projecten van Coöperatie Behoud Kerkgebouw Biest-Houtakker. U kunt dit doen vóór 17 oktober op de website www.Rabobank.nl/hartvanbrabant. Met uw stem kunnen wij samen het Biestse kerkgebouw behouden. Dank voor uw steun.

We hebben 51 gasten en geen leden online