• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Bijeenkomst met Leijstromen/VanderWeegen over de woningbouw in Beverakkers IV.

In de Beverakkers IV zal op korte termijn gestart worden met de bouw van een aantal nieuwe woningen. Laatst heeft hierover een bericht in de krant gestaan. Naar aanleiding hiervan is er nogal wat animo voor deze woningen. Maar Leijstromen/VanderWeegen willen de Biestenaren hiervoor voorrang geven. Op een nader te bepalen datum in november zullen zij nadere informatie verstrekken over de prijzen, het soort woningen en het tijdspad.
Zorg dat je aanwezig bent. Nu is er nog kans om te bouwen of een woning te kopen in de Beverakkers. 

We hebben 230 gasten en geen leden online