• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Algemene ledenvergadering CV de Pinnekleuvers

Geschreven door Toine van Balkom.

logopinnekleuversCV de Pinnekleuvers nodigt alle Pinnekleuvers, Pinnekleuverinnekes en andere geïnteresseerden uit voor de algemene jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op woensdag 15 april a.s. bij Ome Toon, aanvang 20.30 uur.  Op de agenda staan het financieel verslag, het jaarverslag, de bestuursverkiezing en bekendmaking van het motto 2015 - 2016.

We hebben 45 gasten en geen leden online