• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

WhatsApp-groep 'Veilig Biest' (deelnemers gezocht)

Geschreven door Toine Smolders.

whatsappBuurtbewoners gebruiken steeds vaker WhatsApp om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Bij verdachte situaties kunnen bewoners elkaar via WhatsApp een bericht sturen. Iedereen in de buurt is dan snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen. Een inbreker houdt er niet van dat buurtbewoners hun licht aan doen of uit het raam naar buiten kijken wanneer een verdachte situatie is gesignaleerd. 

In diverse omliggende dorpen is men reeds gestart met één of meerdere WhatsApp-groepen. Tijdens de informatieavond Veiligheid op maandag 2 maart jl. bij Ome Toon ontstond het spontane idee om ook in Biest-Houtakker een WhatsApp-groep op te zetten. Spontaan meldden zich al bijna 40 deelnemers aan. Wil je weten hoe een WhatsApp-groep werkt? Lees dan verder....

Hoe werkt een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een burgerinitiatief; de politie komt alleen in actie wanneer een melding via 112 wordt gedaan. De politie en gemeente geven de volgende tips:

  • Gebruik de WhatsApp alleen bij verdachte situaties. Situaties waarbij u een ‘redelijk’ vermoeden hebt dat personen of situaties uw veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld.
  • Wissel relevante informatie uit. Denk dan aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht op u overkomen.
  • Voordat u met 112 gaat bellen let u op het signalement van de dader(s) (ook kleine details), eventuele vervoermiddelen met kentekens, de locatie/adres, eventuele zaken die men bij zich heeft, om wat voor reden u belt (mogelijke inbraak, vernieling, verdacht ophouden etc.) en een mogelijke vluchtroute.
  • Laat met een WhatsApp-bericht ook elkaar weten dat 112 is gebeld om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaatsvindt.

Woon of werk je in Biest-Houtakker, ben je minimaal 18 jaar en wil je meedoen in de WhatsApp-groep ‘Veilig Biest’, meld je dan direct aan door een WhatsApp-bericht met daarin je e-mailadres te sturen naar Toine Smolders op telefoonnummer 06-27171229. Hij is beheerder van de groep en zorgt dat je wordt toegevoegd. 

We hebben 146 gasten en geen leden online