• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Opbrengsten collecte Nierstichting en KWF

In de afgelopen periode hebben de nationale collectes plaatsgevonden voor de Nierstichting en voor KWF kankerbestrijding.

Voor de Nierstichting werd in ons dorp een bedrag van € 460,- opgehaald. Dit is gemiddeld een bedrag van € 0,50 per inwoner. Met die financiële steun kan de Nierstichting  weer meer onderzoek doen naar nierziekten en dat is hard nodig. De coördinator voor ons dorp Jos Wilborts wil iedereen hiervoor hartelijk danken. Ook dankt hij zijn collectanten. Voor volgend jaar zoekt hij nog een paar collectanten. Wilt u hiervoor een paar uurtjes besteden, neem dan contact met hem op.

Ook voor het KWF kankerbestrijding werd gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte bedroeg in ons dorp € 531,41. De plaatselijk coördinator Roos Mertens - van de Wouw zegt u hiervoor hartelijk dank. Ook Roos vraagt voor de collecte van volgend jaar om nieuwe collectanten.

Kortom: de inwoners gaven met een gul hart, maar de beide coördinatoren vragen voor het volgende jaar ook om collectanten !

We hebben 88 gasten en geen leden online