• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13

OPERATIE GLASVEZEL

Geschreven door Piet Kuijpers.

Donderdag 2 oktober j.l. was bij Ome Toon een druk bezochte bijeenkomst over het totale glasvezelgebeuren in onze gemeente, maar dat niet alleen. Onze "kartrekker" Jo v.d. Pas is zelfs volop bezig om ook omliggende gemeenten in de Kempen warm te maken voor de aanleg van glasvezel. Het was dan ook duidelijk waarom een aantal wethouders en andere zakelijk belangstellenden naar Biest-Houtakker waren gekomen op uitnodiging van Jo. Na de koffie  met een broodje, werden door Jo nog eens duidelijk alle voordelen van glasvezel op een rij gezet. Door vertegenwoordigers van de diverse disciplines betrokken bij glasvezelaanleg werd uitleg gegeven en werden vele vragen beantwoord. Als 't aan Jo ligt, zal er in de Kempengemeenten goed nagedacht gaan worden over glasvezel.IMG 0795 optIMG 0804 opt

We hebben 279 gasten en geen leden online