• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

100 jaar Biest-Houtakker

Geschreven door Ed van Hees.

Het gehucht De Biest is heel oud. Hoe oud weet niemand, maar zeker meer dan 700 jaar.  Het was wel een "gemeente", vanwege de gemene gronden, maar geen echt dorp met een centrum. De Biest was een "vlek", verspreide boerenbedoeningen rond een kruispunt van wegen met een waterpoel. Dat beeld veranderde 100 jaar geleden.

In juli 1913 werd in de gemeenteraad en in de krant nog gesproken over de nieuwe kerk en over de nieuw te bouwen school "op de Biest". Het 70 jaar oude schooltje van de Biest stond niet óp de Biest maar op de Schijf, die ook bij De Biest hoort. De kerk en de nieuwe school werden gebouwd op een groot stuk drassige grond "nabij de boterfabriek", dat niet geschikt was voor akkerbouw en daarom goedkoop werd aangeboden. Dat was ongeveer midden tussen de biest - het plekje waar De Biest zijn naam aan te danken heeft - en de houtakker die ook eigendom was van de Gemeente van De Biest. In februari 1914 werd in de raad gesproken over de “Benoeming van een hoofd der school van Biest en Houtakker", en een maand later werd aangekondigd dat "onze 3e openbare school te Biest-Houtakker met 1 Mei zal worden geopend". Binnen een jaar was de Biest van een gehucht een dorp geworden en binnen enkele maanden was de nieuwe naam "Biest-Houtakker" spontaan ontstaan.

Het dorp oogstte veel bijval. Een maand na de opening van de school sprak de Tilburgsche Courant naar aanleiding van de "Antonius viering" lyrisch over "Biest-Houtakker":

Feesten van den H. Antonius, patroon der kerk te Biest-Houtakker.

     HILVARENBEEK, 9 Juni. Nu men algemeen hoort van de feesten van den H. Antonius, moet het ieder met vreugde stemmen, dat ook hier ter eere van dezen grooten Wonderdoener een genadeoord is verrezen. Dezen grooten Heilige, wiens beeld prijkt in den voorgevel der in Gothischen stijl opgetrokken kerk, met zijn fraaie torenspits een meesterstuk van bouwkunst vormend, die eensdeels met hare prachtige doopvont, anderdeels met hare frissche tinten een vromen indruk wekt, wie zal hem niet komen aanbidden in de aanstaande dagen van devotie ….

     Kerk, toren en pastorie, een nieuwe school, de geheele omgeving in hare schilderachtige ligging, zij is er een bezoek overwaard. Bovendien, 't is voor den wandelaar een alleraangenaamst uitstapje. Een mooie keiweg tusschen twee rijen boomen slingerend met aan weerszijde weelderige landouwen leidt hem in een goed half uur van het dorp derwaarts, terwijl van de richting Tilburg langs een goed pad het plaatsje ook gemakkelijk en vlug te bereiken is.

Met "het dorp" wordt in dit stukje Hilvarenbeek bedoeld. Het "goede pad" waarlangs Biest-Houtakker vanuit Tilburg gemakkelijk en vlug te bereiken was, was de oude Broekhovenseweg, die vanaf de Biestsestraat ter hoogte van De Veldbraak lijnrecht naar Broekhoven liep. Deze mooie landweg is het slachtoffer geworden van de zandafgraving waar nu het campingbad van de Beekse Bergen is. 

We hebben 80 gasten en geen leden online