• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13

Bouwterrein is geen speeltuin

Geschreven door Coöperatie Biest-Houtakker.

veiligheidOp donderdag 9 januari werd de laatste unit van de tijdelijke basisschool op transport gezet. En dat is maar goed ook, want er vindt de komende tijd weer veel bouwactiviteit plaats in Beverakkers 4. En daarmee is het geen veilige plek voor kinderen om er te spelen. Toch zijn er regelmatig (nog erg jonge) kinderen te vinden op het terrein. Er worden momenteel parkeervakken aangelegd voor de bestaande woningen, en binnenkort zal het voorbereidende werk voor de geplande woningen hervat worden.

Kinderen horen op dat terrein niet thuis. Het is onveilig voor henzelf, maar ook kan er, misschien onbedoeld, schade aangericht worden aan de omgeving. 

Vriendelijk, maar dringend verzoek dus, aan de ouders van de kinderen om dit gedeelte van de wijk als speelterrein te verbieden.

Het zijn niet alleen maar strenge woorden: Biest-Houtakker krijgt er vanaf maart een prachtige nieuwe speeltuin bij (trapveldje Beverakkers 3), verder is er in Beverakkers 2 speelgelegenheid. En we hebben natuurlijk een mooi centraal speelplein bij de basisschool, dat ook na schooltijd toegankelijk is.

We hebben 117 gasten en geen leden online