• foto head7
  • foto head8
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head4

Actie 'Hart voor elkaar'

Geschreven door Coöperatie Biest-Houtakker.

flyerhartvoorelkaar3

Vanaf woensdag 16 oktober tot en met 6 november 2013 is het voor de Rabobank leden mogelijk om stemmen uit te brengen op lokale projecten. Uit Biest-Houtakker zijn maar liefst 4 projecten genomineerd ! Allemaal projecten die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen, elk op hun eigen manier. Hieronder vindt u een korte uitleg.

Peuterspeelzaal De Houtrakkers

De kinderen van de Houtrakkers verhuizen begin 2014 naar de nieuwe multifunctionele accommodatie. Natuurlijk willen we graag dat onze kinderen vaak buiten spelen. Om het buitenterrein mooi en veilig in te kunnen richten voor de peuters is een aanvraag gedaan bij deze actie.

Het Kookpunt

Elke maand wordt het diner dat de vrijwilligers bereiden hoog gewaardeerd door hun gasten. De aanschaf van nieuwe keukenspullen en vervanging van het bestaande materiaal is geen overbodige luxe. Met deze actie hopen de vrijwilligers een bijdrage te kunnen ontvangen.

Het Belangen Orgaan Biest-Houtakker

Om de ontmoetingsruimte die momenteel gebouwd wordt multifunctioneel te kunnen gebruiken, zijn in de bouw voorbereidingen getroffen om het biljart te laten verzinken. Zo kunnen in dezelfde ruimte diverse activiteiten georganiseerd worden en vormt het biljart nooit een obstakel. De nominatie voor deze actie maakt het mogelijk om een biljartlift gedeeltelijk te kunnen financieren.

Coöperatie Biest-Houtakker

Samen met basisschool en verenigingen is een plan ontwikkeld om sociale uitsluiting te voorkomen. Dit sluit aan bij onze visie dat Biest-Houtakker een leefbaar dorp moet zijn voor jong en oud. Met het organiseren van voorstellingen door een professionele theatergroep willen we inwoners op een ludieke manier betrekken.

Stemmen kunt u op https://www.ledenraadhvb.nl/hart-voor-elkaar/biest-houtakker/

Let op: mocht u één van de projecten 2 stemmen gunnen, dan heeft u dus nog 3 stemmen over om te verdelen over de andere projecten.  

hartvoorelkaar

We hebben 50 gasten en geen leden online