• foto head7
 • foto head12
 • foto head 13
 • foto head 15
 • foto head 16

Stichting Wel Gement

Geschreven door Lennart de Graaf. Gepost in Hobby & vrije tijd.

Ga naar de website van Stichting Wel Gement

Stichting 'Wel Gement' is actief sinds 2005 en heeft sinds die tijd een indrukwekkend portfolio opgebouwd met activiteiten die zijn uitgevoerd en de (vaak typisch Biestse) producten die tot ontwikkeling zijn gebracht. De stichting heeft een klein bestuur, maar werkt voor de uitvoering samen met een grote groep enthousiaste Biestse vrijwililgers om tot realisatie te komen. 

De stichting heeft als doelstelling:

 • De exploitatie van voorwerpen, die kunnen bijdragen aan het houden van (feestelijke) bijeenkomsten voor het Biestse verenigingsleven.
 • Het tot ontwikkeling brengen van kunst- of kunsthistorische voorwerpen en objecten in de kern Biest-Houtakker.
 • Al het overige in het belang van de leefbaarheid van de kern Biest-Houtakker en al hetgeen hiermee in de ruimste zin in verband staat.

Op dit moment werkt de stichitng op basis van werkgroepen. Dit zijn kleine groepen vrijwilligers (typisch 3 tot 5 personen) met een heel specifiek korte termijn projectdoel. Zo kunnen vrijwilligers zich commiteren aan precies dat project wat zij een warm hart toedragen. Tevens biedt dat de mogelijkeid om ook wat meer korte termijn commitment te faciliteren. In het verleden is een structuur van subgroepen gehanteerd, waar bij er een driedeling was in activiteiten: een groep die zich bezigheid met leefbaarheid en culutuurhistorie, een groep met evenementen en een specifieke groep met activiteiten rondom carnaval. Met de realisatie van dorpshuis 't Gebint en de oprichting van de Biestse Coöperatie is het belangrijkste deel van de taken van deze laatste groep hierin overgenomen en is een groot deel van de betrokken vrijwilligers nu daarbinnen actief.

 

Portfolio Wel Gement Regent

Voor het portfolio van stichting Wel Gement zie de website.

Verkoop van 'Biestse producten'

De inkomsten van de stichting komen uit giften en sponsoring vanuit fondsen of het bedrijfsleven, maar voor een deel ook uit de verkoop van de gerealiseerde producten. Hieronder een overzicht:

 • Dorpslikeur Ut Biests Regentje - €15,-0 / fles
 • Dorpsvlag - €10,-
 • De Biestse Klomp - prijs op aanvraag
 • Dorpsbier Witten Hûib en Toon IX -
  • €2.50 / fles 
  • €9,- in cadeauverpakking van 3 flessen
  • €12.50 in cadeauverpakking van 2 flessen en 2 proefglazen 

Verkooppunten:

 • Fam van Vught - Pastoor Boelaarsstraat 22 - Biest-Houtakker
 • Fam de Graaf - akkerstraat 12a - Biest-Houtakker
 • Café Ome Toon - Biestsestraat - Biestestraat 38c - Biest-Houtakker
 • Infopunt HIlvarenbeek - Vrijthof 11 - Hilvarenbeek (enkel Biests regentje)

Gift doen, Sponsor of vriend worden? 

Wel Gement heeft uiteraard als stichting geen winstoogmerk en werkt bovendien ook alleen op basis van vrijwilligers. Het geld dat wordt verdiend wordt voor 100% geherinvesteerd in andere Wel Gement projecten of objecten. Vindt u ook dat de stichting goed werk doet en bent u enthousiast over de gerealiseerde projecten? Doe dan een gift of wordt sponsor of vriend van de stichting. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Lennart de Graaf, Mart van Vught of Rina van den Heuvel.