• foto head7
 • foto head12
 • foto head 13
 • foto head 15
 • foto head 16

Stichting Belangen Orgaan Biest-Houtakker (B.O.B.)

Geschreven door Belangen Orgaan Biest-Houtakker. Gepost in Dorpsinfo.

Geschiedenis

Het Belangen Orgaan Biest-Houtakker vergaderde voor het eerst op 15 maart 1977. Het doel van het Bob is nu nog net zo actueel als toen. Zo citeren wij uit het oprichtingsverslag: 

"Wij hopen in de toekomst de gemeenschappelijke belangen goed te behartigen en daardoor de leefbaarheid van ons kerkdorp te kunnen vergroten."

Sinds de oprichting van de Coöperatie Biest-Houtakker in 2012 heeft de Coöperatie deze rol overgenomen van het Bob en heeft het Belangen Orgaan enkel nog een toezichthoudende functie. Zo is het Belangenorgaan het aanspreekpunt voor de drie verenigingen die gebruik maken van verenigingsgebouw De Gemeynt (De Jeugd, Biestse Boulers en de Gilde), en het kan bemiddelen als mensen eventueel conflicten zouden hebben met andere dorpsorganisaties.

Het bestuur van het Belangen Orgaan Biest-Houtakker bestaat uit de volgende leden:Annie van de Wouw, voorzitter

Kees van den Heuvel, secretaris

Dharmanand Ramnarain, penningmeester.

Judith Gerritsen, bestuurslid

Frans Tolboom, bestuurslid

De stichting heeft tot doel het algemeen nut te dienen.

Algemeen beleidsplan:

 • Gelden die gegenereerd worden uit subsidies van fondsen en andere geldgevers komen volledig ten goede aan projecten die opgezet worden in Biest-Houtakker.

 • Hiermee wordt de leefbaarheid in Biest-Houtakker op een hoger plan gebracht.

 • Voorbeelden zijn het dorpshuis ’t Gebint, onderwijs, culturele activiteiten, ondersteuning van maatschappelijke activiteiten in de breedste zin van het woord.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden worden niet beloond, onkosten worden wel vergoed.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

 • Jaarvergadering met verschillende maatschappelijke organisaties

 • Gesprekken met de woonstichting t.a.v. wonen in Biest-Houtakker

 • Informatief met de basisschooldirectie

 • Contacten onderhouden met verschillende verenigingen in Biest-Houtakker

ANBI FC 24kb Het belangenorgaan is een stichting en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi). Dit houdt in dat giften aan de stichting in aanmerking komen voor een aftrek bij de aangifte Inkomstenbelasting. Voor de laatste informatie op dit gebied, zie de website van de belastingdienstMeer informatie over de financiële positie van het Bob leest u in het kasverslag en het overzicht van leningen aan de coöperatie. Ook is er jaarlijks een verslag van de beheerscommissie van de Gemeynte.

Secretariaatsadres: Pastoor Boelaarsstraat 20, 5084 GE Biest-Houtakker. RSIN: 95.83.002

Wilt u meer weten over wat het Bob heeft bereikt de afgelopen jaren. Lees dan het verslag van 25 jaar BOB van Wim van den Biggelaar.