• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

Antonius' geloofsgemeenschap

Geschreven door Theo de Graaf. Gepost in Dorpsinfo.

Ontstaan als werkgroep is de juridische vormgeving inmiddels een stichting. Het stichtingsbestuur bestaat uit de navolgende personen:

Naam    Tel.    Functie
Corrie Priems   013-5053455   Voorzitter
Cees van Hoof       Penningmeester
Annie van de Wouw   013-5133287   Secretaris

De werkgroep is actief geworden, nadat bekend werd dat op 9 juni 2013 de Biestse kerk van de H. Antonius van Padua gesloten werd. Dat wil zeggen dat er in die kerk, die 100 jaar geleden met veel inzet van de inwoners werd gebouwd, geen diensten en vieringen in welke vorm dan ook meer mogelijk waren.
De werkgroep streeft er naar de mogelijkheid te behouden om in de eigen kern gelovig te kunnen vieren. Dat gebeurt met leken als voorganger om de veertien dagen. Zij doen dat in principe in de podiumzaal van dorpshuis 't Gebint aan de Biestsestraat 38 c. De vieringen worden gehouden op zondagmorgen om 10:00 uur.
De vieringen zijn gestoeld op het katholieke kerkelijk jaar. Na afloop van de viering wordt er onder het genot van een kop koffie of thee nagepraat. U kunt voor de vieringen intenties opgeven (kosten € 10,00).
De werkgroep is ook bereid om op verzoek afscheidsvieringen te verzorgen. Leden hebben ervaring met avondwaken en afscheidsvieringen op een eigen locatie, in het crematorium en in 't  Gebint.

Locatie: Podiumzaal, 't  Gebint, aanvang: 10:00 uur. In voorkomende gevallen kan de viering plaatsvinden in de aula van de basisschool of in de gymzaal.