Skip to main content
Biest krijgt €50.000 uit Rabobank Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage
Geschreven door: redactie

Biest krijgt €50.000 uit Rabobank Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage


In verband met haar 125-jarig jubileum stelde de Rabobank Hart van Brabant dit jaar eenmalig een extra bijdrage van €125.000 beschikbaar voor lokale verenigingen en stichtingen. Ook Biestenaren Milko Huijben, Leran Parren en Koen van Waes (coöperatie Biest-Houtakker) en Lennart de Graaf (stichting WelGement) dienden een plan in. Met succes, want het plan mag (samen met een aantal andere initiatieven in Hilvarenbeek en Oisterwijk) rekenen op een bijdrage uit deze zogenaamde Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage.

Een trotse Milko Huijben laat de e-mail zien die zij onlangs ontvingen van de Rabobank. Milko is initiatiefnemer voor het indienen van het projectplan voor de Rabobank Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage. Hij hoorde van het bestaan van dit fonds en wist dat Biest-Houtakker een aantal fantastische ideeën op de plank had liggen die een financiële zet in de rug konden gebruiken.

Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage
De Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage is een eenmalige bijdrage ter ere van het 125-jarig bestaan van de Rabobank. De bank stelt per leefgebied (in het geval van Biest-Houtakker de regio Hart van Brabant bestaand uit Oisterwijk en Hilvarenbeek) een bedrag van €125.000 beschikbaar voor duurzame projecten en initiatieven. Met dit initiatief wil de bank zich, samen met lokale initiatiefnemers, inzetten voor een sterkere leefomgeving en initiatieven en projecten steunen op het gebied van verduurzaming, gezondheid, vergroening van de wijk en sociale projecten.

Plan Duurzaam Biest
Milko bracht een aantal dorpsgenoten bijeen om een plan te maken. Vanuit de coöperatie Biest-Houtakker sloten bestuursleden Koen van Waes en Leran Parren aan en Lennart de Graaf sloot aan vanuit stichting WelGement. Samen stelden zij een plan op om Biest-Houtakker en haar omgeving socialer, inclusiever en duurzamer te maken.

Rolstoelpad en Scootroute
Het plan probeert dat heel breed aan te vliegen. Zo is er aandacht voor inclusief recreëren in het buitengebied van Biest-Houtakker en een aantal andere kernen voor andersvaliden. Er wordt gekeken naar het realiseren naar manieren om inclusief te kunnen recreëren met speciale aandacht voor anders validen. Daarbij staat de realisatie van een rolstoelpad op de planning tussen de Hakvoortseweg (ter hoogte van fam Vingerhoets vlak bij het viaduct naar Hilvarenbeek) en het reeds bestaande rolstoelpad in de Annanina’s rust. Ook wordt vanuit Café Ome Toon een fiets en scootroute ontwikkeld die voor mensen op de scootmobiel, elektrische rolstoel of duofiets geen belemmeringen kent om heerlijk in het buitengebied te recreëren.

Dorpsoogst
Naast dit deelproject is er een exploratief deelproject gedefinieerd voor wie fan is van duurzaam en inclusief in levensonderhoud voorzien. Daarin worden eerste verkenningen gedaan om te kijken of er letterlijk in het dorp ‘gezaaid’ kan worden om op termijn samen te kunnen genieten van de zelf verbouwde dorpsoogst. Het idee daarbij is dat de kennis die tijdens dit project wordt opgedaan ook wordt ontsloten om het met andere kernen in onze gemeente te delen.

Deelproject buitenruimte ’t Gebint
Het deelproject waarvoor het grootste deel van het toegekende bedrag is gerealiseerd, is een plan dat eerder door stichting WelGement geïnitieerd is. Het betreft het aanpakken van de buitenruimte van dorpsgebouw ’t Gebint. Zo’n 2 jaar geleden werd daarvoor samen met oud directeur Lonneke Huls van samenwijs de Vlinderakker en oud voorzitter Pierre van Oort van de coöperatie Biest-Houtakker een plan gemaakt. Hierin worden een aantal zaken waar de Biestste gemeenschap al langer tegen aanloopt aangepakt. Zo is de speelruimte voor de kinderen van de basisschool klein en stenig (weinig groen), ontbreekt een gezellig terras bij Café Ome Toon en is er bij veel bezoekers van het dorpshuis verwarring waar nu precies de officiële ingang van het gebouw zit (mag ik de speelplaats oplopen?). In het plan wordt de buitenruimte slim gecombineerd en multifunctioneel ingezet waardoor meer en groenere speelruimte ontstaat en er in de zomermaanden ook een heerlijk terras en terrein geschikt voor buitenactiviteiten ontstaat.

Extra fondsenwerving en hulp vanuit de gemeenschap
De reeds toegekende 50K aan duurzaamheidsbijdrage vormt een hele stevige basis voor het ambitieuze plan, maar meer fondsen zijn zeker nodig om het volledig te kunnen uitvoeren. Dat is dan ook de eerste vervolgstap waar de groep mee aan de slag gaat. Daarnaast wordt natuurlijk gestart met het concreet maken van een aantal stappen om deze begin volgend jaar uit te gaan voeren. Uiteraard is de hulp van zoveel mogelijk Biestenaren daarbij gewenst. Daarom zal binnenkort meer informatie over de plannen worden gedeeld in een nieuwsbrief, waarin ook te lezen valt op welke manieren dorpsgenoten kunnen helpen bij de realisatie.

 

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?