Skip to main content
Regent Jos van de Sande nam afscheid
Geschreven door: Afdeling Biest

Regent Jos van de Sande nam afscheid


Afgelopen woensdag 15 mei vond de jaarvergadering van de Cooperatie en het BOB plaats. Tijdens die vergadering werd afscheid genomen van Jos van de Sande. Jos fungeerde al lange tijd – bijna 46 jaar, hij trad in 1977 aan – als Regent (bestuurder) van de Afdeling Biest. In die functie hiel hij zich vooral bezig met onderhoud en allerlei grondzaken. Hij onderhield in verband daarmee allerlei contacten met o.a. het waterschap, de loonwerker en de landinrichtingscommissie. Belangrijkste wapenfeit tijden de bestuursperiode was voor Jos de realisatie van het nieuwe sportpark eind jaren zeventig/begin karen tachtig. Daarbij waren gronden van de Afdeling Biest nodig als ruilobject.

Het dankwoord van collega-regent Corne van Aaken ging vergezeld van bloemen voor Marian, een gesloten couvert en een fles Regentje !
Jos is inmiddels opgevolgd door Arne Vingerhoets

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?