• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

Kans windmolens nabij Biest kleiner

Geschreven door redactie.

Onlangs heeft er op biest-houtakker.eu een berichtje gestaan over mogelijke windmolens in/bij Biest-Houtakker. De gemeenteraad heeft op 10 juni jl. het gebied de Baars (waar de windmolens zouden moeten komen) nader afgebakend waardoor de komst van windmolens ten zuiden van de Beekse Bergen en dus dicht bij Biest-Houtakker zeer veel kleiner is geworden. De gemeenteraad heeft namelijk besloten dat het gebied de Baars wordt begrensd door de A58 enerzijds en de Beekse Bergen anderzijds. De Baars ligt dus volgens de gemeenteraad alleen ten noorden van de Beekse Bergen.

Zie voor de afbakening ook deze schets

buurtbank voor eerste 5 buurten

Geschreven door Lennart de Graaf.

buurtbankplaatsingsdag1

Vandaag werden in de Beverakkers, de Eekhof, d'n Ekker, d'n Houtakker en 't Vossenhol gezet tijdens NLDoet. 

Buurtbank in 10 Buurtschappen tijdens NLDoet

Geschreven door Lennart de Graaf.

buurtbankenVandaag en morgen vindt de landelijke vrijwilligersactie NLDoet van het Oranjefonds plaats.  Ondanks dat Biest-Houtakker maar een klein dorp is, is er tijdens NLDoet (en de opvolgende zaterdag) activiteit in elk van de 10 Biestse buurtschappen. Op Zaterdag 29-5 en 5-6 wordt in elk van de buurtschappen een buurtbank geplaatst. Uiteraard ben jij ook van harte welkom (klik op ‘lees meer’ om meer te lezen en te zien wanneer de bank in jouw buurt wordt geplaatst)

Info-avond wonen in Biest-Houtakker

Geschreven door Coöperatie Biest-Houtakker.

IWG wonen info avondnzake wonen in Biest-Houtakker zijn er de laatste maanden een aantal ontwikkelingen. Voor Beverakkers V is er een bestemmingsplanprocedure in gang gezet met als doel deze begin 2022 af te ronden. Hiervoor worden diverse onderzoeken gedaan, waaronder een archeologisch onderzoek. Doelstelling is om in de loop van 2022 te starten met de eerste bouwwerkzaamheden. Naast Beverakkers V is Bouwbedrijf Van der Weegen ook bezig met een project in het Vossenhol.    
Om je bij te praten over de bouwplannen voor beide projecten organiseert coöperatie Biest-Houtakker op maandag 31 mei een info-avond die online te volgen is. De gemeente, Bouwbedrijf Van der Weegen en woonstichting Leystromen zullen aanwezig zijn om de stand van zaken toe te lichten. Deze avond is voor alle geïnteresseerden, dus zowel starters, doorstromers als senioren. We willen ook de interesse peilen voor gezamenlijk bouwen. 

Dus wil je op korte of lange termijn in Biest-Houtakker wonen? Zorg dan dat je hier bij bent! Aanmelden kan via deze link. Je ontvangt daarna een link waarmee je de info-avond online kunt volgen. Voor nadere info, bel of app naar 06-15406818. De info-avond start om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur kun je de link openen.

Windmolens in (de buurt van) Biest-Houtakker?

Geschreven door redactie.

windmolensOnlangs ontvingen alle omwonenden van gebied de Baars, waaronder een boel Biestenaren, een brief van de gemeente Hilvarenbeek over het 'zoekgebied De Baars'. In het kader van de Regionaal Energie- en Klimaatstrategie (REKS) wordt gezocht naar geschikte locaties voor het plaatsen van o.a. windmolens of een zonnepark. 

Om meer informatie te verschaffen over dit traject, organiseert gemente hilvarenbeek op 31 mei vanaf 19.30 uur een webinar dat ditigtaal te volgen is via www.hilvarenbeek.nl/webinardebaars

Voor Biestenaren kan het met name interessant zijn om het webinar bij te wonen omdat het zoekgebied de baars zich uitstrekt verder dan de zuidkant van de Beekse bergen en daarmee zeer nabij Biest-Houtakker.  

Noot: Ook de bijeenkomst rondom woningbouw in Biest-Houtakker vind op deze avond plaats. Op dit moment wordt door de cooperatie overlegd of verschuiven van een van de bijeenkomsten mogelijk is. 

We hebben 574 gasten en geen leden online