• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

IJsbaan koorts slaat weer toe

Geschreven door Lennart de Graaf.

schaats Nu de temperaturen onder nul zakken, slaat ook in Biest-Houtakker de ijsbaankoorts weer toe. Initiatiefnemer Arne Vingerhoets heeft aangegeven ook dit jaar van plan te zijn samen met wat andere enthousiastelingen een ijsbaan te gaan aanleggen. De locatie zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet het trapveldje zijn, maar beoogd wordt het ijsbaantje te leggen op grond in beheer van Van der Weegen tegenover de woningen aan de Pastoor Boelaarsstraat ter hoogte van nummer 26 en verder.

Op dit moment wordt nog gezocht naar 'sponsoren' voor de aanleg (zowel geldelijk als in middelen). Deze kunnen zich melden bij Arne Vingerhoets of Lennart de Graaf. Tevens wordt nagedacht over een leuk activiteitenprogramma indien er een 'schaatsdag' in het weekend valt, waaronder een heuse ijsdisco voor de jeugd. Meer informatie volgt binnenkort op deze website.

Sfeervolle Kerstviering BVA

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

De jaarlijkse kerstviering van de Biestse Vrouwen Actief is ook dit jaar weer succesvol en gezellig verlopen. Bestuurslid Marian van der Aa had samen met enkele buurtgenoten een mooi programma samengesteld, waar tijd was voor een kerstverhaal, een puzzel, samenzang en een loterij. Natuurlijk hadden de ruim 60 BVA leden ook volop gelegenheid om gezellig bij te buurten in de gastvrije Gulle Brabander.

Het Biestse koor Sound of Joy onder leiding van Peter Comperen luisterde de avond een half uurtje op met sfeervolle kerstliederen.

BVA_kerstviering

De zussen van Puijenbroek (mevrouw Vriens, van Gestel en Timmermans) wonen weliswaar nu in Hilvarenbeek maar blijven nauw betrokken bij het sociale gebeuren in Biest-Houtakker

De Gemeynt krijgt € 6.000 van het Oranje Fonds

Geschreven door Ed van Hees.

Het B.O.B. is het afgelopen jaar druk bezig geweest met ons dorpshuis De Gemeynt meer geschikt te maken als ontmoetingsplek voor allerlei groepen, waar in Biest-Houtakker grote behoefte aan is. Deze zomer is De Gemeynt verbouwd om grotere groepen beter van koffie en andere dranken te kunnen voorzien en de sfeer gezelliger te maken. De verbouwing en de nieuwe inrichting zijn voor een groot deel betaald uit het Leefbaarheidsfonds voor de Kleine Kernen van de gemeente Hilvarenbeek.

Op verzoek van het Rode Kruis Hilvarenbeek – De Mierden is vervolgens het plan gemaakt om de keuken uit te breiden zodat een project gestart kan worden om regelmatig een gezamenlijke maaltijd voor ouderen en alleenstaanden te verzorgen. Zulke projecten lopen al een aantal jaren in vijf andere kernen in het werkgebied van het Rode Kruis Hilvarenbeek – De Mierden. Daarvoor is professionele keukenapparatuur nodig, serviesgoed et cetera. Het beschikbare budget was daarvoor onvoldoende. Het Oranjefonds is nu bijgesprongen met een subsidie van € 6.000 voor het kookgedeelte van de nieuwe keuken.

Inmiddels zijn een enthousiaste kookgroep “Het Kookpunt” en ondersteunende vrijwilligers al begonnen met proefbijeenkomsten waar grote belangstelling voor was, zoals op deze website te zien was. Op 6 januari a.s. vindt de eerste reguliere maaltijd plaats, waarvoor zich 48 personen aangemeld hebben. Dat is het maximum aantal dat in de beschikbare ruimte ontvangen kan worden. Het Kookpunt voorziet duidelijk in een behoefte.

In de nabije toekomst zullen ook andere groepen gebruik gaan maken van de keuken, zoals bijvoorbeeld een begeleide activiteitengroep van Amarant.

De nieuwe inrichting is nagenoeg klaar. Er moeten nog wat kleine karweitjes gedaan worden, zoals de afwerking van het plafond en vloertegels. Rond de jaarwisseling zal het hele karwei geklaard zijn.

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het circa € 24 miljoen aan organisaties die een betrokken samen-leving bevorderen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.

logo_oranjefonds

Inbrekersgilde weer actief

Geschreven door Marcel Mulders.

De avonden zijn weer langer en de mensen zitten ’s avonds al vroeg lekker warm bij de kachel. Het is bij uitstek ook de tijd dat inbrekers op pad gaan voor hun “kerstinkopen”. Zij wanen zich veilig door de donkere en rustige nachten.

Bij een woning aan de Biestsestraat is intussen een eerste inbraakpoging bekend. In de nacht van zondag, 13 op maandag 14 december is geprobeerd enkele garagedeuren te forceren. Gelukkig is het de dader(s) niet gelukt om binnen te komen. Een licht slapende bewoonster werd wakker van het lawaai en ging op onderzoek uit. De dief/dieven is/zijn daardoor gestoord en op de vlucht geslagen.
Het is weliswaar bij een poging gebleven, maar vervelend genoeg om iedereen weer wakker te schudden. Letterlijk en figuurlijk. Het is weer de tijd om extra alert te zijn. Niet alleen op het eigen huis, maar ook op verdachte zaken die we in het dorp zien of tegenkomen.

Op de website van de politie staan verschillende tips om het het inbrekersgilde lastig te maken. Soms heel simpele, kleine dingen die voor een inbreker net de doorslag geven om “verder te zoeken”. Klik hiervoor op de link Veiligheidswijzer.

Biestse Zêveravonden wederom groot succes

Geschreven door Bart van Kollenburg (Tekst: Antoon van de Sande).

Giftusefkesdur…

In de tot fraaie Residentie van CV De Pinnekleuvers omgetoverde Biestse gymzaal vond afgelopen weekend de traditionele zêveravond plaats. Om alle belangstellenden aan hun trekken te laten komen, kwamen de vijf zêverèrs zowel op vrijdag- als op zaterdagavond in actie.

    

Prins Carolus vergezeld van  zijn adjudant Paulus gaf jeugdprins Dorus en diens adjudant Daan de gelegenheid om zich aan het publiek voor te stellen en dat deden zij – net als even later de meiden van de dansgroep – op voortreffelijke carnavaleske wijze. Als presentator van deze avond hadden de Pinnekleuvers Jan van de Wiel ingehuurd met de opdracht een sobere en doelmatige presentatie te verzorgen.


Jan’s zoon Koen vond echter dat zijn vader de presentatie wel in een wat eigentijdser jasje mocht gieten en verscheen daarom in de loop van de avond op het podium om zijn steentje daaraan bij te dragen. Aanvankelijk fungeerde hij als co-presentator maar aan het slot van de avond was hij de enige nog overgebleven presentator. Een staaltje verjonging op zijn Pinnekleuvers !

Op zoek naar het miljoen van Jo
Voor de 11e keer verscheen Hein - Harrie Wilborts - in de ton. Hein vond dat ie - ondanks tien eerdere optredens - nog wat had laten liggen en dat wilde hij wel even met de zaal delen. Hein merkte op, dat de hele Biest op zoek is naar het miljoen van Jo van de Pas. Als dat thuis in de kast tussen de washandjes gevonden wordt, wat wil Jo er dan mee gaan doen? Aanleunwoningen bouwen ! Nou, volgens Hein kun je met zoveel geld maar beter flink gaan carnavallen. De iDop-plannen hadden ook Ed van Hees heel wat hoofdpijn opgeleverd. Wel begrijpelijk volgens Hein want ziekte tast altijd het zwakste deel van het lichaam het eerst aan !

Bus in sloot
Als tweede deelnemer verscheen Stef Habraken (speler SVSOS 1 en afkomstig uit Berkel Enschot) op de planken als Stafaccommodatie. Omdat hij al geruime tijd geblesseerd is, had hij bij SVSOS de opdracht gekregen om zich maar eens met de accommodatie in de ruimste zin van het woord en allerlei regelzaken te gaan bezighouden. In die rol had hij ook te maken met het spelersvervoer bij uitwedstrijden. Als chauffeur van de spelersbus had hij Jan Dirks gestrikt. Jan zou ook de kaartverkoop voor zijn rekening nemen. Op gegeven moment werd Staf gebeld door Jan met de mededeling dat hij met zijn bus in de sloot was beland. Hoe dat gekomen was? Jan was tijdens de reis achterin de bus drie kaarten aan het verkopen!

Bertje
De laatste deelnemer voor de pauze was BallenBertje (Pim Pijnenburg) die als ballenjongen bij TOB aan de slag was gegaan. In een hele leuke buut vertelde hij over zijn belevenissen bij TOB. Zo wist hij te melden, dat als Miep en Rees op de baan staan ongeveer dezelfde geluiden te horen zijn als bij een wedstrijd tussen de gezusters Williams. Bertje vertelde, dat ieder spel zo zijn eigen ballen heeft: golf een kleine witte golfbal, lingo een rooie lingobal en tennis een gele bal. Dat waren de Biestse boulers even vergeten toen ze bij TOB op bezoek waren voor een clinic!

Duits maar toch…
Na de pauze was Zuuk ut mar uit bestaande uit Berrie Mulders, Kees Priems en Theo Ketelaars aan de beurt om de zaal te vermaken. Met het lied “Van wie bende gij er ene…” lukte dat uitstekend.

De Duitse (Carla van Oort) stond voor de tweede keer in de ton en zij legde- op provocerende wijze - uit waarom Esbeek toch altijd maar Duitsland wordt genoemd. Ondanks alle mooie zaken in Esbeek, bleek De Duitse - na vele jaren woonachtig te zijn op de Biest -  toch ook wel gecharmeerd te zijn van het Pinnekleuversgat: daar hebben ze tenminste een lekker eigen likeurtje en waar Esbeek € 50.000 gaat besteden gaat de Biest gewoon voor een miljoen!

Kokoos
De laatste artiest in de zeverarena was het duo De Kokoos dat was ingehuurd om de zilveren bruiloft van Theo en Beppie muzikaal in te vullen. Omdat de ene helft van de Kokoos er wel was en de andere helft maar niet verscheen, riep deze artiest (Bernhard Brands) die een oogje had op enkele dames vooraan, de hulp van enkele mensen uit de zaal in om het publiek te vermaken met het zingen van enkele liedjes. Wel leuk maar wat ook wat langdradig.

Op de zaterdagavond werd bekend gemaakt, dat het boerenbruiloftspaar 2010 wordt gevormd door Jonkvrouwe Jacoba van ’t Pieregeblèèr & Drieske van den Ouwe Wouwenbouw, oftewel Jacqueline Wilborts en Henk van de Wouw.

Al met al kunnen de Pinnekleuvers ook in 2009 weer terugzien op gezellige en voortreffelijke georganiseerde Zêveravonden.

Gift dè mer us efkus dur!

We hebben 109 gasten en geen leden online