• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

Biestse kinderen goed vertegenwoordigd in wandelvierdaagse

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

Ook dit jaar zijn de kinderen uit Biest-Houtakker de uitdaging met de kilometers aangegaan. Een mooie 49e editie, met prachtig weer, mooie routes (ook door de Biest!) en vele vrijwilligers die voor veilige oversteekplekken, Eerste Hulp waar nodig en een lekkere versnapering zorgden.

 

wandelvierdaagse_website

 

Café de Liefde (VPRO) spreekt prof. dr. Ad Vingerhoets in Biest-Houtakker

Geschreven door Lennart de Graaf.

 cafedeliefde

 

Het programma Café de Liefde van de VPRO onderzoekt hoe het anno 2009 met de liefde is gesteld. In een reeks van 8 afleveringen gaat een team reporters op zoek naar het liefdesleven in Nederland. Dit seizoen richt het tv programma zich met name op taboes en de verschillende opvattingen en gebruiken op liefdesgebied in de multiculturele samenleving.

  

Voor de uitzendingen van Juli zijn opnamens gemaakt nabij de Jachthaven van Biest-Houtakker. Het thema van deze uitzending 'Singles' geeft op het eerste oog niet direct aanleiding voor een bezoekje aan het dorp. Toch hebben de programmamakers het oog op Biest-Houtakker laten vallen voor een deel van de uitzending omdat prof. dr. Ad Vingerhoets uitvoerig aan het woord komt. Het onderwerp zal met name een wetenschappelijke studie zijn naar het liefdesleven van 'de jeugd van tegenwoordig'. Daarbij staat de vraag centraal wat 'verliefd worden' nu precies inhoud. Tevens zoomt men in op liefde op het vroegere plattenland in de boerengezinnen en in het bijzonder de 'afspraken' die daar soms tussen twee gezinnen werden gemaakt over het trouwen van een zoon uit het ene gezin met een dochter uit het andere gezin. advingerhoets

 

De aflevering met de Biestse fragmenten zal worden uitgezonden op 13 juli aanstaande op nederland 3 om 23.50 uur.

Biest Zonder Grenzen en Sterkste Team Biest-Houtakker een groot succes

Geschreven door Toine van Balkom.

Biest Zonder Grenzen 2009

Zondag 21 juni vond de zeskamp Biest Zonder Grenzen plaats. Het werd een mooie, gezellige, sportieve dag, waarin ook de weergoden de Biest goed gezind waren. Ook de wedstrijden Sterkste Team van Biest-Houtakker waren een groot succes. De organisatoren kunnen terugzien op een geslaagde dag met veel deelnemers. Ook het publiek wist de Veldbraken in de Biest massaal te vinden.

In bovenstaande foto een mooie collage van Annemarie Holthausen, met daarin een overzicht van de zeskamp.

Meer nieuws over BZG en Sterkste team volgen nog deze week.

 

Senioren vergaderen over toekomst.

Geschreven door Theo de Graag.

senior

 

Op vrijdagavond, 19 juni jl vond om 19.30 uur in verenigingsgebouw De Gemeijnte een bijeenkomst plaats voor alle inwoners van Biest-Houtakker van 55 jaar en ouder. De opkomst voor deze bijeenkomst was zeer goed, want er moesten uiteindeelijk nog stoelen wordeen bijgehaald om iedeereen te kunnen laten zitten.

 

Als opening werd de fotocollage van de Biest op muziek van Gerard van Maaskkkers (Hier heur ik thuis) gedraaid. Deze collage vormde ook de opening van de zêveraovonden 2008.


Na de officiële opening door de voorzitter van het B.O.B., Annie van Dijck, was het woord aan de goedleidende dagvoorzitter, AnneMarie Holthausen, die met name de vaart in het programma hield. Alvorens aan mogelijkheden in de regio te beginnen, gaf zij het woord aan Wethouder Kees van Mol. Behalve hij was ook Wethouder Wim Lemmens en de adviseur van de gemeente Dick Loeff van het S.R.E. aanwezig.

 

Wethouder van Mol meldde in zijn inleiding dat de gemeente best aandacht heeft voor de leefbaarheid in de kleine kernen, maar dat ook die kleine kernen daar wat voor moeten doen. M.a.w. zeker niet achterover leunen.

 

Daarna werd het promotiefilmpje van Elsendorp gedraaid, waar diverse mogelijkheden voor ouderen werden gecreërd in de nieuwbouw van de brede school. Vervolgens gaven Chris Way, ondersteund door Lambert Verhoeven, een toelichting op het Esbeekse Huiskamerproject. Beide projecten bieden mogelijkheden, die aan kunnen sluiten op ontwikkelingen in Biest-Houtakker.

 

Na de pauze werd het aanwezige publiek in 6 groepen verdeeeld om te discussiëren over een vijftal stellingen.

1. Aanleunwoningen in centrum Biest-Houtakker: waar is dat centrum dan?

De meerderheid van de aanwezigen vonden inderdaad dat die woningen in het centrum thuishoren. Als centrum wordt aangeduid het gebied tussen kerk en school.

2. Seniorenwoningen in een nieuw plan Beverakkers 4 of juist in een drukkere omgeving waar wat meer zicht is?

De aanwezigen vonden bijna unaniem dat Beverakkers 4 geen omgeving is voor seniorenwoningen.

3. Wonen in het buitengebied. Tot welke fysieke geschiktheid is dit mogelijk?

Men vindt dat in sommeige gevallen wonen van ouderen in het buitengebied mogelijk moet zijn. Woonruimten, die ontstaan moeten na beëindiging worden opgeheven. Ook tast deze mogelijkheid het bouwen van b.v. een hofje in het centrum aan.

4. Andere kleine kernen van de gemeente. Toch al eerder dan noodzakelijk is een koop- of huurwoning in b.v. Diessen of Hilvarenbeek?

Nee, de algemene mening was "Hier heur ik thuis"!

5. Wat gebeurt er met de kerk?

Opgemerkt wordt dat dit gebouw als zodanig nooit verloren zal gaan. Er is immers prake van een Rijksmonument. Over dit onderwerp zal het parochiebestuur op redelijk korte termijn een bijeenkomst voor parochianen houden.

 

Aan het einde van de bijeenkomst werden de aanwezigen verrast met een glas Biest Regentje. Tevens werd men uitgenodigd een evaluatieformulier in te dienen. Mogelijk leidt deze evaluatie tot een enquête onder alle inwoners van Biest-Houtakker van 55 jaar en ouder.

 

Een geslaagde avond die de start kan gaan vormen tot een ontwikkeling van de leefbaarheid voor senioten in Biest-Houtakker.

 

Wilt u daaraan een bijdrage leveren, geef u dan sals vrijwilliger op bij Jo van de Pas van het B.O.B. (013-5056260)

 

 

 

Parochiebestuurders gezocht!

Geschreven door Corrie Priems.

Op zondag 14 juni jl. is na de Eucharistieviering in de st. Antonius van Paduakerk afscheid genomen van Tinie Vromans en Theo de Graaf, twee van de vier bestuursleden van de parochie Sint Antonius van Padua te Biest-Houtakker. Beide vertrekken met een zeer respectabele staat van dienst, maar verlaten het bestuur wel in 'roerige tijden' ...
 

Afscheid Tinie en Theo

Tinie en Theo hadden aangegeven speciaal op deze zondag afscheid te willen nemen omdat we op die dag het feest van onze patroonheilige vierden. Na de viering werden de verdere feestelijkheden voortgezet in restaurant Wokgarden. In het gezelschap van vele Biestsenaren, familieleden en andere belangstellenden werden de twee heren toegesproken door Corrie Priems, een van de twee overgebleven bestuursleden. Er werd een overzicht gegeven van activiteiten die ze verricht hebben; een kleine greep daaruit.

 

Tinie Vromans was sinds 1 juli 1985 bestuurslid met portefeuille bouwzaken en onderhoud. In deze hoedanigheid heeft hij o.a. gezorgd voor:
- het opnieuw laten schilderen van de binnenkant van de kerk in de kleuren van de tegelvloer (steenrood met okergeel);
- het laten restaureren van het glas-in-lood van de kerkramen en daarbij zelf hand- en spandiensten verleend;
- het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor de kerk op basis van de inspectierapporten van de Monumentenwacht;
- herstel/restauratie van de toren incl. kruis, haan en torenuurwerk;
- de bescherming van de kerkuil (die tot voor kort in de toren huisde).
Naast deze werkzaamheden voor de kerk is/was hij actief bij vele andere verenigingen.

Theo de Graaf heeft nog een langere staat van dienst en is sinds 1 mei 1983 bestuurslid en later secretaris en vice-voorzitter. Hij verzorgde o.a.:
- de communicatie tussen onze parochie en de andere parochies binnen de gemeente- en dekenaatgrenzen;
- het voorzitterschap, in periodes ‘zonder’ priester of daartoe gemachtigd door de waarnemend priester;
- als voorganger woord- en communiediensten en avondwaken;
- de voorbereidingen op de 1e Communie en later op het Vormsel (i.s.m. anderen);
- oprichting en redacteurschap van parochieblad ‘Antonius’ preekstoel’;
- de aanvragen voor pauselijke onderscheidingen en alle correspondentie met bisdom e.a.
De lijst van werkzaamheden als bestuurslid (in verschillende functies) is nog langer dan die van Tinie.

Beide scheidende leden hebben al weer een andere invulling gevonden voor de mogelijk vrijkomende tijd: de Biestse Boulers hebben er twee nieuwe leden bij.

Na deze woorden werden Tinie en Theo verrast met een cadeau dat voor het eerst in de geschiedenis van de Biestse kerk is uitgereikt. Ze kregen een handvervaardigde zilveren erespeld van de Biestse kerk voor hun vele vrijwilligerswerk dat ze jarenlang voor de kerk hebben gedaan. Daarna werd hen een geschilderd Biests of jachttafereel aangeboden; geschilderd op oude houten lamellen uit de toren van onze kerk.
Tot besluit kregen ze nog een envelop om een persoonlijke wens tot uitvoer te brengen en reikte Cees van Hoof een boeket uit aan de vrouwen van de scheidende bestuursleden.

Theo sprak mede namens Tinie de aanwezigen toe en bedankte iedereen hartelijk voor de cadeaus en voor hun aanwezigheid. Theo benadrukte de woelige wateren waarop de kerk in deze tijden vaart en het belang van goede bestuurders en een parochie die achter het bestuur staat.
Hierna werden Theo en Tinie door de aanwezigen persoonlijk gefeliciteerd.

 

Hoe nu verder met het Biestse parochiebestuur?

De taak van Tinie wordt overgenomen door Jack v.d. Huijgevoort, die als adviseur het bestuur raad zal geven over bouwzaken en onderhoud. De overige bestuurstaken zijn nog niet officieel overgedragen. Twee kandidaten lopen mee met het bestuur, maar hebben nog geen definieve toezegging gedaan i.v.m. wijzigende werkzaamheden en de mogelijk zware taak die op de bestuurders rust.

Cees van Hoof en Corrie Priems, de zittende bestuursleden, hebben behoefte aan ondersteuning van een paar goede, stevig in hun schoenen staande bestuurders. Het zijn roerige tijden in de kerk met alle hervormingen die de bisschop heeft aangekondigd. Het is belangrijk dat we als bestuur goed op blijven letten wat er allemaal gebeurt, welke kant de ontwikkelingen in gaan en wat dat betekent voor onze parochie en onze kerk.

Als er iets is, waar het huidige bestuur voor stond en nu nog voor staat, is het wel het behoud van de kerk en zijn functie in Biest-Houtakker. Het is een plek waar we samen kunnen komen om met elkaar te vieren, om met elkaar te rouwen, maar ook om met elkaar naar verhalen uit de bijbel, naar verhalen over Jezus te luisteren, met elkaar te bidden en te zingen. We hebben een mooie, goed onderhouden kerk; we hebben koren van een hoge kwaliteit die elke viering opluisteren met liederen die met veel enthousiasme gezongen worden en we hebben vele vrijwilligers die de kerk mee draaiende houden. Dit is gemeenschap en dat willen we niet verloren laten gaan.

 

Na de zomervakantie willen we de Biestse gemeenschap bijeenroepen om te kijken wat onze achterban wil met onze kerk en wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u meedenken en/ of meebesturen laat her ons weten. Neem contact op met Cees van Hoof of Corrie Priems.
Wij zijn ook nog op zoek naar een organist voor ons gemengd koor; eind juli a.s. neemt Theo Remmerswaal afscheid.

We hebben 102 gasten en geen leden online