• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

Sinterklaas en zijn Pieten warm onthaald in Biest-Houtakker

Geschreven door Anne-Marie Holthausen.

Hoe druk hij het ook heeft, elk jaar weet Sinterklaas weer tijd vrij te maken om een bezoek aan  Biest-Houtakker te brengen. Het Sinterklaascomité ontving hem op zondag 22 november in de tot feestruimte omgebouwde gymzaal, waar jong en oud genoot van de leuke voorstelling van de vele Pieten die waren meegekomen.

tn_intocht_sint_2009

Applaus van raadscommissie Welzijn voor iDOP van de Biest

Geschreven door Ed van Hees.

Woensdag 18 november mocht Biest-Houtakker de opzet van de nieuwe dorpsontwikkelings-plannen presenteren aan de gemeenteraadscommissie Welzijn. Anne-Marie Holthausen voerde het woord namens de iDOP-werkgroep. Zij vertoonde een korte versie van de film die zij in het dorp gemaakt heeft en daarna de hoofdlijnen van het centrumplan en het plan voor de geïntegreerde sportaccommodatie. Veel nadruk werd gelegd op de samenwerking en de brede steun voor de plannen in het dorp. De commissie reageerde op de presentatie met een daverend applaus.

 

Publiek_voor2

Commissie_Welzijn2
Annemarie2

Publiek_opzij2

 

Na de presentatie was er nog tijd vrijgemaakt voor een discussie van de commissieleden met de iDOP-ers. Maar de ronde langs de raadsfracties leverde alleen maar complimenten op voor de getoonde inzet en het brede draagvlak. Dat draagvlak werd ook duidelijk getoond door de bezoekers uit de Biest die naar de vergadering gekomen waren om de iDOP-groep te steunen. De zaal was vol met zo'n 40 inwoners van de Biest, meer mochten er niet in. Maar buiten op de binnenplaats stonden er in de snijdende wind nog eens tweemaal zoveel, die de vergadering konden volgen op de door het BOB aangelegde geluidsinstallatie.

 Dit geeft vertrouwen voor het vervolg en het welslagen van de projecten, was het commentaar van verschillende fracties. Wel werd er een vraagteken gezet bij de haalbaarheid van de financiering. Die is in dit stadium nog niet helemaal rond, en daar zet de iDOP-groep gesteund door het Streekhuis, de gemeente en de SRE de komende maanden nog eens flink de tanden in.

De overtuigende steun van de commissie houdt in dat binnenkort een concept van de subsidie-aanvraag voor 1 miljoen euro naar de provincie gestuurd kan worden. Daarna komt de uitwerking van de plannen. Nog een heel traject te gaan tot eind 2012, en daar staan de verschillende werkgroepen volledig achter. Er zal nog flink gelobbyd gaan worden en bij de uitvoering van de plannen zal een flink beroep gedaan worden op honderden vrijwilligers om mee de handen uit de mouwen te steken.

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER VOOR DE LEEFBAARHEID VAN BIEST-HOUTAKKER,

DAN KOMT HET GOED.

 

Hoera! Het Kookpunt krijgt € 3000 van de Rabobank

Geschreven door Rian van den Biggelaar.

Tijdens de ledenvergadering  van de Rabobank dinsdagavond in Esbeek werd bekendgemaakt  wie van de genomineerden van de maatschappelijk projecten er 3000 euro gewonnen had. En u raadt het al: Het Kookpunt uit Biest-Houtakker won met ruime meerderheid. Alle stemmers hartelijk bedankt. Wij zijn er heel blij mee.

Proefdraaien Het Kookpunt groot succes

Geschreven door Rian van den Biggelaar.

kookpuntlogo_small

Op 17 en 18 november hebben de vrijwilligers van Het Kookpunt (de kookploeg, de gastvrouwen en de chauffeurs) geprobeerd om het ruim veertig gasten naar hun zin te maken met eten, drinken en gezelligheid. En dat is gelukt.

kookpunt014

Na een kopje koffie of thee om 11.00 uur werd er om 12.00 uur een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. Deze maaltijd werd gratis aangeboden, inclusief een consumptie. Dit alles werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Welgement.

Op woensdag 2 december gaan we echt van start. Ouderen kunnen dan maandelijks tegen kostprijs (6 euro) komen eten in de Gemeynt. Na de enthousiaste reacties verwachten we veel opgaven (we hebben er al een aantal binnen).

Het proefdraaien is in ieder geval geslaagd.

 

Kookpunt_016

Biest-Houtakker presenteert het dorpsontwikkelingsplan in de gemeenteraadscommissie Welzijn

Geschreven door Ed van Hees.

Het BOB en de iDOP werkgroepen mogen woensdag 18 november de ontwikkelingsplannen presenteren aan de Raadsadviescommissie Welzijn. Daarmee willen we bereiken dat de gemeenteraad breed instemt met de opzet van de plannen en met de aanvraag van een subsidie van een miljoen euro bij de provincie.

In de vergadering van de commissie Welzijn zullen de ideeën gepresenteerd worden voor het ontwikkelen van een centrum bij de school, met de brede school, woningen voor ouderen, een ontmoetingsruimte en een grote zaal, en het ontwikkelen van een geïntegreerde sportaccom-modatie met horeca op het  sportpark. Deze plannen zijn op 21 oktober al voorgelegd aan de bevolking van Biest-Houtakker. Daarna is er nog overlegd met verschillende groepen in het dorp, waarbij duidelijk geworden is dat de plannen breed gesteund worden. Nu is de gemeenteraad aan de beurt.

 

centrum

 

Om de raad te laten zien dat het Biest-Houtakker menens is en dat de plannen breed gedragen worden, zullen een groot aantal Biestenaren naar de vergadering van de commissie komen. Er hebben zich al ruim 50 personen aangemeld. Iedereen die het belang van ons dorp wil steunen wordt verzocht om naar de openbare vergadering te komen, ook zonder aanmelding.

De vergadering begint om 19.30 uur. Biest-Houtakker krijgt vanaf 19.45 uur een half uur de tijd om het verhaal te presenteren. De iDOP werkgroepen verwachten de steun van een groot aantal mededorpelingen door hun aanwezigheid bij deze belangrijke stap.

We hebben 190 gasten en geen leden online