• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

Start Beverakkers 4 een feit

Geschreven door Lennart de Graaf en Corne van Aaken.

 

  

Biest-Houtakker moet groeien om leefbaar te blijven. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat een kleine kern minimaal 1100 tot 1200 inwoners nodig heeft om elementaire voorzieningen in het dorp, zoals een basisschool en een actief verenigingsleven, te kunnen behouden. Met het huidige inwonersaantal van rond de 850 is groei dus zeker gewenst.  Wie echter eens goed in het dorp heeft rondgekeken, zal gemerkt hebben dat er weliswaar gebouwd wordt, maar dat dat slechts een beperkt aantal huizen betreft, waarvan dan nog een aantal in de zogenaamde 'ruimte voor ruimte' regeling vallen.

Verrassend, want zes jaar geleden is Biest-Houtakker door de provincie Noord-Brabant aangemerkt als pilotlokatie voor onbeperkt bouwen binnen de daarvoor vastgestelde gebieden. Helaas is dat tot nu toe niet gelukt. Omdat er geen nieuwe bouwgrond beschikbaar dreigt te komen, heeft het BOB strakke afspraken gemaakt met de gemeente over de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Beverakkers 4 voor 45 woningen. Door personeelstekort bij de gemeente kwam echter de planontwikkeling niet van de grond. Voor het BOB was dat onacceptabel, en een reden om opnieuw met de gemeente om tafel te gaan om tot een oplossing te komen.
De oplossing is gevonden door de projectvoorbereiding en de uitvoering van de plannen over te dragen aan de eigenaren van de gronden, dat zijn de Woonstichting Stromenland en bouwonderneming Van der Weegen. De gemeente en de woonstichting hebben hiervoor een overeenkomst opgesteld, waarin de belangen van de toekomstige bouwers gewaarborgd zijn.
Op 7 januari zaten de vertegenwoordigers van het BOB, de gemeente, Woonstichting Stromenland en bouwonderneming Van der Weegen om de tafel om de symbolische aftrap van het project Beverakkers 4 (het aansnijden van een door het BOB aangeboden slagroomtaart) te doen.
Overeengekomen is dat in het voorjaar 2010 kan worden gestart met de bouw van 45 nieuwe woningen. De woningen worden over een langere periode verspreid gebouwd. (Dit in tegenstelling tot wat vandaag vermeld stond in een artikel in het Brabants Dagblad, waarin werd gesproken over 63 woningen in een periode van 2 jaar.) Het BOB neemt deel aan de bestuurlijke werkgroep die toezicht houdt op de planning en de invulling van de plannen.

Meer informatie over de concrete plannen van Beverakkers 4 volgt binnenkort! 

We hebben 200 gasten en geen leden online