• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13

BenW bezoeken Biest-Houtakker

Geschreven door Ed van Hees.

Afgelopen dinsdag (30 juni) kwamen B&W op de fiets naar Biest-Houtakker voor het tweejaarlijkse bezoek. Deze keer met de waarnemend burgemeester, en ook de nieuwe gemeentesecretaris was van de partij voor een eerste kennismaking met ons dorp.

 

BOB_foto_1

Samen met het bestuur van het BOB maakte B&W een rondrit door het dorp, waarbij het BOB een aantal actuele zaken aan de orde stelde en de situatie ter plaatse liet zien.

Tijdens de rondrit werd veel aandacht besteed aan de Bosscheweg en in het bijzonder aan de locatie tussen de Biestsestraat en het kanaal, waar binnenkort door Woonstichting Stromenland en Van der Weegen begonnen wordt met de bouw van elf woningen, acht projectmatige en drie "vrije".

 

Na de rondrit werden de actuele kwesties verder besproken in de Gemeynt. De belangrijkste onderwerpen daarbij waren de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Beverakkers 4 die nu aan de gang is en het toekomstige "centrumplan" waar de Werkgroep Leefbaarheid Biest-Houtakker 2025 momenteel over discussieert.

Vanwege het stralende weer bleef de deur van de Gemeynt open staan.

Links op de achtergrond is de zojuist gereedgekomen nieuwe open keuken te zien, die gerealiseerd is met een subsidie uit het Leefbaarheidsfonds. Hier hopen we in september a.s. onder begeleiding van het Rode Kruis afdeling Hilvarenbeek te starten met het kookproject voor oudere inwoners van de Biest, die hier dan gezamenlijk kunnen komen eten.
BOB_foto_2

 


We hebben 172 gasten en geen leden online