• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

Help jij de huiszwaluw in Biest-Houtakker?

Geschreven door Lennart de Graaf.

De huiszwaluw heeft het zwaar en daar moet volgens dorpsgenoten Quirijne de Kok en Peer Busink verandering in komen. Ze hebben het initiatief genomen de zwaluw te helpen door het aanleggen van een leemlaag bij de poel bij de speeltuin, waar de zwaluwen het essentiele bouwmateriaal voor hun nest kunnen halen. Om het project gerealiseerd te krijgen is echter hulp nodig van dorpsgenoten.

huiszwalum 

Huiszwaluw in Biest-Houtakker
In Biest-Houtakker hebben we een groeiende huiszwaluw kolonie. Dat is heel goed want door moderne bouwstijlen, het weren van nesten aan het huis en het verlies aan insecten is het aantal landelijk erg afgenomen. In de kern van ons dorp zijn nu zo’n 16 nesten te vinden die in totaal ongeveer 150 zwaluwen hebben gehuisvest. 

De huiszwaluwen komen begin april weer terug uit Afrika. Een flink aantal zal de lange tocht niet overleven maar de zwaluwen die het redden komen altijd terug op de plek waar ze geboren zijn.  De nesten worden gemaakt van bolletjes zanderig leem, grasjes en speeksel. Hiermee bouwen ze een nestje onder de (witte) overstek van huizen. Door het vergrassen van oevers kunnen zwaluwen echter vaak geen leem meer vinden. Als alternatief wordt vaak zand gebruikt, echter dit zorgt voor een slechte constructie van het nest. Het gevolg is dat er gaten in de bodem van het nest ontstaan en de jongen vaak voortijdig uit het nest vallen. 

Oever met leem
Quirijne de Kok en Peer Busink hebben daarom het plan gemaakt een leemlaag aan te leggen op de oever van de poel nabij de speeltuin aan de Beverstraat. Met toestemming van Brabants landschap mag begroeiing worden weggehaald. Zo kan en strook van 10 meter lang met leem tot aan de waterlijn en een juiste aanvlieg bocht ontstaan.

Hulp nodig van Biestenaren
De oever ontstaat echter niet zomaar. Immers het kost flink wat werk om de begroeiing op de oever (handmatig) te verwijderen en daarnaast moet leem worden gekocht en ook worden aangebracht (met een minigraver). Daarbij is hulp uit het dorp van harte welkom. Wil je meehelpen met het aanleggen van de leemlaag, wil je een donatie doen om het project te realiseren of wil je in materiaal sponsoren? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten door het invullen van het 'zwaluwformulier'. Namens Quirijne, Peer en natuurlijk de 150 zwaluwen alvast hartelijk bedankt. 

We hebben 157 gasten en geen leden online