• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

BOB, Cooperatie, Vinderakker en Wel Gement gaan voor groener

Geschreven door Lennart de Graaf.

Ook dit jaar doen verschillende Biestse organisaties mee met de Rabo Clubsupport actie. Tijdens de actie kunnen Rabobank leden een stem uitbrengen op een club of vereniging van wie ze het aangemeldde project willen ondersteunen. Dit keer hebben de Coöperatie Biest-Houtakker, het Belangenorgaan Biest-Houtakker en stichting Wel Gement de handen ineen geslagen. De missie: Een groenere, fijnere en uitdagendere buitenruimte rondom dorpsgebouw 't Gebint. 

buitenruimte

Groene plannen
Al sinds de realisatie van dorpsgebouw 't Gebint, bestaat de wens om de buitenruimte anders in te richten. Het speelplein bevat weinig groen en zou je eerder midden in de stad dan in een dorp als Biest-Houtakker verwachten. En dat is jammer, want er wordt intensief gebruik van gemaakt. Zowel tijdens schooltijd door de leerlingen van Samenwijs de Vlinderakker, alsook buiten schooltijd en in de weekenden door de kinderen uit de buurt. De Vlinderraad, een raad van Biestse schoolkinderen die de gemeenteraad voedt met frisse ideeen, maakte al eerder een plan om het plein te vergroenen. Echter kwam het er nooit van door een gebrek aan tijd, maar ook aan financiele middelen. 

Naast het vergroenen van het speelplein bestaat ook de wens om het terras van Café Ome Toon aan te pakken. Het moet een fijnere plek worden om als Biestenaar op zomerdagen neer te strijken. Maar daarnaast moet het terras ook multifunctoneler kunnen worden ingezet. Zo is het idee het terras in wintertijd in te zetten als extra speelruimte voor de schoolkinderen.

Met bovenstaande in het achterhoofd is door Stichting Wel Gement in samenwerking met Jan Abrahams Hoveniers een vergroeningsplan opgesteld. Het resultaat is een multifunctionele buitenruimte met veel groen en veel speeluitdaging. Bovendien wordt gewerkt aan een uitnodigende entréé van het gebouw, want naast de ingang van de school en Café Ome Toon, wordt dit ook de entréé van het nog te realiseren minibezoekerscentrum Buitengewoon (in de hal van het Café).  Opvallend is tot slot dat niet alleen het terras multifunctioneel kan worden ingezet, maar dat ook het speelplein juist multifunctioneel kan worden gebruikt voor dorpsactiviteiten zoals muziekoptredens of een open lucht toneelspel. Wie meer wil weten over de plannen wordt van harte uitgenodigd langs te komen op de aankomende jaarvergadering van de coöperatie. 

Stem om het initiatief financieel te steunen
Rabobankleden ontvangen binnenkort het verzoek om hun stem uit te brengen voor de Rabobank clubkas campagne. Wie het bovenstaande plan een warm hart toedraagt, kan de stemmen kwijt bij één of meerdere van de 3 deelprojecten die BOB, Coöperatie en Wel Gement voor de actie hebben ingediend. Wie zijn/haar stemmen overigens niet allemaal aan dit project wil spenderen, heeft ook nog keuze genoeg om dat te doen aan een andere Biestse organisatie: BVA, de Biestse boulers, CV de Pinnekleuvers, Het Kookpunt, SVSOS en het sinterklaascomité. Kortom laat uw stem niet verloren gaan en ondersteun dit initiatief of één van de andere Biestse initiatieven. 

We hebben 122 gasten en geen leden online