• foto head7
  • foto head12
  • foto head 13
  • foto head 15
  • foto head 16

Buurten op de 'Buurtbank'

Geschreven door Lennart de Graaf.

Stichting Wel Gement is bezig met het ontwikkelen van de  'van bank naar bank' wandelroutes in het dorp. Idee daarbij is dat mensen die niet zo ver aaneengesloten kunnen of willen wandelen, dat toch kunnen door op de route steeds te kunnen rusten bij bankjes op de route. Natuurlijk moeten daarvoor in en om het dorp meer bankjes worden geplaats. Één van de acties om tot meer bankjes is de ambitie om buurtbanken te plaatsen: banken om samen op te gaan zitten 'buurten', maar ook een bank die staat in een buurtschap en waarvan de naam van het buurtschap in de rugleuning is gefreesd. 

buurtbank

Als het aan stichting Wel Gement ligt, heeft Biest-Houtakker straks een buurtbank in elk van de 10 Biestse buurtschappen. Het is een stap in het grote plan om meer rustbanken in het dorp te krijgen in het kader van de  'van bank tot bank' wandelroutes. Maar daarnaast is het ook een manier om de Biestse buurtschappen meer bekendheid te geven bij bevolking en bezoekers. Elk buurtschap heeft z'n eigen ontstaansgeschiedenis en eigen naam. En achter elk van die namen schuilt vaak weer een mooi cultuurhistorisch verhaal. Maar een buurtschap heeft van oudsher ook een zorgfunctie. Immers, een goede buur is beter dan een verre vriend. En die zorgfunctie is dit jaar belangrijker dan ooit gebleken. Het is dus belangrijk dat de verbinding in zo'n buurtschap goed is en blijft.

Om de kosten van aanschaf en plaatsen te beperken, gebeurt het plaatsen van de banken samen met een groep vrijwilligers tijdens de actie NL doet van het Oranjefonds (gepland in mei 2021). Ook de gemeente doet een duit in het zakje door een deel van de bank te financieren. De uitdaging is natuurlijk om vanuit elk van de deelnemende buurtschappen vrijwilligers en de resterende financiering te vinden om de bank te kunnen plaatsen. Daarom is de stichting op zoek naar contactpersonen vanuit buurtschappen (of buurtverenigingen) die mee willen doen met het project en samen willen nadenken over hoe de banken gefinancierd kunnen worden. De stichting heeft hiervoor al een startbedrag beschikbaar en is bezig met het werven van extra fondsen, maar de hulp van creatieve ideeen en acties vanuit de buurtschappen zijn daarbij ook essentieel. Bovendien, wie kan ons nu beter helpen met het bepalen van de perfecte locatie, dan de echter 'buurtlocals' ;)

Wil je als buurtschap ook meedoen? Meld je dan bij een van de bestuursleden van stichting Wel Gement (Mart, Rina of Lennart). We kunnen je dan meer informatie geven over het beschikbare startbedrag, de benodigde rest van de financiering en de mogelijkheden om als vrijwilliger mee te helpen. 

We hebben 146 gasten en geen leden online